Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Technologia oceny oddziaływania autostrady na grunty rolne

autorzy: dr hab. inż. Stanisław Bacior, prof. URK

W ramach projektu opracowano platformę do oceny oddziaływania autostrady na grunty rolne w postaci aplikacji komputerowej, która po wprowadzeniu danych z mapy z zaznaczonym przebiegiem inwestycji liniowej pozwala na obliczenie i przedstawienie całkowitych strat związanych z jej negatywnym oddziaływaniem na grunty rolne. Pozwala to na szybką ocenę wariantów przebiegu inwestycji liniowej i wybór wariantu najkorzystniejszego z punktu widzenia jej oddziaływania na grunty rolne. Pośrednim efektem jest możliwość optymalizacji usytuowania wiaduktów autostradowych, kolejowych itp. Obecnie szacuje się, że ocena oddziaływania odcinka o długości 2,8 km przy zastosowaniu dotychczasowych metod wymaga około 50 godzin pracy, natomiast przedstawiona metoda skraca proces oceny do maksymalnie 30 minut. Ponadto opracowano narzędzia wizualizacyjne, które umożliwiają umiejscowienie autostrady w przestrzeni i oprócz oceny jej negatywnego wpływu na grunty rolne, oszacowanie aspektu estetycznego związanego z zaburzeniem przestrzeni tą konstrukcją, co pozwala na przybliżoną ocenę walorów estetycznych w danym krajobrazie. Wykorzystując opracowaną metodę, można szybko i precyzyjnie wybrać najkorzystniejszy wariant przebiegu autostrady.

Poster

Transport / Logistyka

Ochrona własności intelektualnej

Know how

poziom gotowości technologicznej

Brak danych

Polski
English
Facebook
youtube