Przejdź do treści

Lista wystawców

Prezentacja wystawcy

Nauka
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Historia Uczelni Pierwsze próby nauczania rolnictwa na poziomie akademickim podjęto w Polsce pod koniec XVIII wieku. W 1776 r. ks. Hugo Kołłątaj zaproponował wprowadzenie do projektu reform Szkoły Głównej Koronnej postulatu o utworzeniu Katedry Rolnictwa. Powołana w 1806 r. Katedra Gospodarstwa Wiejskiego istniała tylko trzy lata. Późniejsze wielokrotne starania o wznowienie nauczania rolnictwa w Akademii Krakowskiej nie zostały zrealizowane. Dopiero w 1890 r. przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego powstało 3-letnie Studium Rolnicze, przekształcone w 1923 r. w Wydział Rolniczy UJ. Pomyślny rozwój Wydziału przerwała II wojna światowa. W trudnych warunkach okupacji organizowano studia konspiracyjne i tajne nauczanie. Po wojnie Wydział wznowił swoją działalność rozbudowując struktury i w 1946 r. przekształcony został w Wydział Rolniczo-Leśny. Trzy lata później w 1949 r. powołano na Uniwersytecie odrębny Wydział Leśny, na który niestety w 1951 r. wstrzymano rekrutację. Wydział Rolniczy UJ stanowił podstawę utworzenia w 1953 r. Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Odegrał on istotną rolę w kształceniu studentów i kadry naukowej, która przyczyniła się do rozwoju Uczelni oraz powstania w jej strukturach kolejnych wydziałów. Wyższą Szkołę Rolniczą w 1972 r. przemianowano na Akademię Rolniczą, a rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 września 1978 r. nadano imię Hugona Kołłątaja – prekursora nauk rolniczych w Polsce. 11 kwietnia 2008 roku Uczelnia uzyskała status Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Rok 1910 Ważniejsze daty w historii Uczelni 1776 Postulat utworzenia w Akademii Krakowskiej Katedry Rolnictwa 1806 - 1809 Katedra Gospodarstwa Wiejskiego 1890 - 1923 Studium Rolnicze przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 1923 Wydział Rolniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego 1946 - 1949 Wydział Rolniczo-Leśny Uniwersytetu Jagiellońskiego 1949 Wydział Rolniczy i Wydział Leśny Uniwersytetu Jagiellońskiego 1953 - 1972 Wyższa Szkoła Rolnicza 1972 Akademia Rolnicza 1978 Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2008 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

adres

al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków , Polska

www

https://urk.edu.pl/

Wynalazki - Innowacje - Usługi

Polski
English
Facebook
youtube