Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Wielokrotnie przetwarzany biokompozyt polimerowy PHBV-włókno lniane jako materiał stosowany w produkcji wyrobów użytkowych

autorzy: dr inż. Grzegorz Janowski, dr hab. inż. Wiesław Frącz prof. PRz, dr inż. Łukasz Bąk, dr inż. Anna Czerniecka-Kubicka

Kompozyt polimerowy o osnowie biotworzywa PHBV, napełniony włóknami lnianymi to proekologiczne, biodegradowalne, tworzywo sztuczne pochodzenia naturalnego. Może mieć zastosowanie do wytwarzania wyrobów użytkowych w procesach formowania wtryskowego i wytłaczania jako substytut tworzyw sztucznych pochodzenia petrochemicznego. Materiał ten dzięki zastosowaniu napełniacza w formie włókien lnianych ma dobre właściwości mechaniczne i przetwórcze a jego koszty wytwarzania są niższe w stosunku do czystego, biodegradowalnego tworzywa PHBV. Bardzo istotną, pozytywną cechą tego kompozytu polimerowego jest możliwość jego, minimalnie 5-cio krotnego, ponownego przetworzenia w ramach procesu recyklingu, co obniża dodatkowo koszty wytwarzania wyrobów i pozwala na wydłużenie cyklu życia tworzywa w obiegu zamkniętym.

Poster

Środowisko / Chemia / Biotechnologia / Nanotechnologia

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 6 skala pół przemysłowa

Polski
English
Facebook
youtube