Przejdź do treści

Lista wystawców

Prezentacja wystawcy

Przemysł
ZoP ITG KOMAG/FI-W ELEKTRON S.C.

Misją Instytutu Techniki Górniczej KOMAG jest tworzenie i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów mechanicznych, mechatronicznych, ochrony środowiska, zwalczania zagrożeń, bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa użytkowania wyrobów. Zakres działania Instytutu obejmuje prace naukowe i badawcze ukierunkowane na doskonalenie techniki i technologii eksploatacji, transportu i przeróbki surowców mineralnych. Projekty dotyczą systemów antropotechnicznych w aspekcie niezawodności, bezpieczeństwa i komfortu pracy. Powstałe w 2012 konsorcjum naukowo – przemysłowe ITG KOMAG/F-IW ELEKTON specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań poprawiających warunki pracy osób zatrudnionych w przemyśle, zwłaszcza w wyrobiskach podziemnych kopalń węgla kamiennego oraz w ich zakładach przeróbczych. Celem prowadzonych prac jest redukcja zapylenia na stanowiskach pracy przez zastosowanie oryginalnej technologii zraszania powietrzno – wodnego (lub wodnego). Efektem współpracy jest opracowanie i wdrażanie takich rozwiązań jak: Rozwiązania redukujące zapylenie na przesypach przenośników: - Zraszacz przesypów BRYZA i BRYZA-BA - Wodny zraszacz przesypów ORKAN Rozwiązania redukujące zapylenie w chodnikach wentylacyjnych - Chodnikowa zapora przeciwpyłowa CZP-BRYZA - Wodna chodnikowa zapora przeciwpyłowa CZP-ORKAN - Wysokomgłowy system zraszania FOG Systemy redukcji zapylenia w wyrobiskach ścianowych - Powietrzno-wodny system zraszania w ścianie typu KOMAG i KOMAG-N - Hybrydowy system zraszania do redukcji zapylenia i stężenia metanu typu KOMAG-HR Rozwiązania systemów redukcji zapylenia w zakładach przeróbczych węgla kamiennego - System zraszania PASAT w obrębie przesypu kruszarki: - System zraszania PASAT-W w obrębie przesypu przenośnika stalowo-członowego: -System zraszający NEPTUN do ograniczenia zagrożenia pyłem węglowym w zakładach przeróbki mechanicznej kopalń Rozwiązania specjalne - Samoczynnie uruchamiany system zraszaczowo-mgłowy AMIGA do zabezpieczenia przeciwpożarowego napędu oraz przesypu przenośnika taśmowego - Uniwersalna mgłowa instalacja dezynfekująca UMID Rozwiązania systemów redukcji zapylenia w zakładach energetycznych - Instalacja zraszająca dla tymczasowej instalacji podawania węgla FOG-EŁ - Instalacja suchej mgły do tłumienia zapylenia STRATUS - System redukcji zapylenia na rębaku materiałów drewnopochodnych STRATUS/AK435 E Innowacyjność opracowanych rozwiązań potwierdzają 22 zastosowane patenty/wzory użytkowe już udzielonych bądź zgłoszone do ochrony w UP RP.

adres

ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice / ul. Huzarów 21, 41-992 Radzionków, Polska

www

www.komag.eu/www:elektron.info.pl

Wynalazki - Innowacje - Usługi

Polski
English
Facebook
youtube