Przejdź do treści

Lista wystawców

Prezentacja wystawcy

Przemysł
Politechnika Poznańska

Misją Uczelni jest kształcenie na wszystkich stopniach studiów wyższych oraz w trybie kształcenia ustawicznego w ścisłym związku z prowadzonymi na Uczelni pracami naukowymi i badawczo-rozwojowymi oraz we współpracy z przyszłymi pracodawcami absolwentów uczelni i w kontakcie ze społeczeństwem. Wizją jest stworzenie czołowego w kraju uniwersytetu technicznego, dobrze rozpoznawalnego w Europie, liczącego się i poszukiwanego partnera uczelni zagranicznych, gwarantującego wysoką jakość kształcenia oraz światowy poziom prac naukowych i badawczo-rozwojowych.

adres

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Polska

www

http://www.put.poznan.pl, https://www.dmef.put.poznan.pl/wydzial/instytut-konstrukcji-maszyn

Wynalazki - Innowacje - Usługi

Polski
English
Facebook
youtube