Przejdź do treści

Lista wystawców

Prezentacja wystawcy

Nauka
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji jest instytutem badawczym współtworzącym Sieć Badawczą Łukasiewicz – trzecią pod względem wielkości sieć instytutów badawczych w Europie, która dostarcza atrakcyjne, konkurencyjne i kompletne rozwiązania biznesowe. Łukasiewicz – PIMOT prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe z zakresu motoryzacji. Działalność Instytutu koncentruje się wokół takich obszarów jak: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, doskonalenie pojazdów, badania z zakresu inteligentnych systemów bezpieczeństwa oraz obronności i bezpieczeństwa państwa, alternatywne źródła zasilania pojazdów oraz paliwa, biopaliwa i odnawialne zasoby energii.

adres

ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, Polska

www

pimot.lukasiewicz.gov.pl

Wynalazki - Innowacje - Usługi

Polski
English
Facebook
youtube