Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Fotoutwardzalne żywice polimerowe do wytwarzania nanokompozytów polimerowych z zastosowaniem technologii druku 3D-VAT

autorzy: Joann Ortyl, Wiktoria Tomal, Paweł Fiedor; Dominika Krok, Magdalena Jankowska

Stosowane powszechnie inicjatory oparte na solach jodoniowych posiadają niekorzystną charakterystyki absorpcji sięgająca zaledwie zakresu UV. Co za tym idzie, inicjatory te nie są kompatybilne z nowymi, proekologicznymi źródłami światła jakimi są diody elektroluminescencyjne typu LED.
Zastosowanie fotosensybilizatora soli jodoniowych w postaci zsyntezowanych w ramach wynalazku nowych pochodnych bifenylowy pozwala na przesunięcie widma absorpcji soli jodoniowych w stronę fal dłuższych. Taki zabieg powoduje, że charakterystyka absorpcji układu inicjującego odpowiada charakterystyce emisji źródeł światła, a więc użycie takiego dwuskładnikowego systemu inicjującego poprawia szybkość procesu polimeryzacji, wydajność, zwiększa stopień konwersji monomeru -> oszczędność czasu i pieniędzy.
Dodatkowo, wynalazek udowadnia możliwość wytwarzania fotoutwardzalnych nanokompozytów w masie oraz poprzez druk 3 D, a także dostarcza szczegółowych informacji o kinetyce procesu.

Zasadniczą przewagą jest umożliwienie wprowadzenie funkcjonalnego dodatku w skali nanometrycznej do znanych procesów druku 3D, z użyciem standardowych monomerów, gdzie wydruk odbywałby się przy użyciu dostępnych na rynku drukarek typu SLA/DLP. Zbrojenie pozwala na polepszenie żądanych właściwości optycznych czy mechanicznych wyrobu,
a dzięki zastosowaniu druku 3D zapewnione są korzyści: czasowe – krótki czas od pomysłu do produktu, ekologiczne – zmniejszenie ilości odpadów dzięki produkcji addytywnej oraz ekonomicznej – oszczędność na kosztach urządzeń potrzebnego do wytworzenia danego elementu. Dodatkowo, znacznym ułatwieniem we wprowadzeniu rozwiązania na rynek jest zastosowania standardowych drukarek 3D typu SLA lub DLP bez konieczności dostosowania tych urządzeń do wydruku materiałów nanokompozytowych.

Poster

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Patent - przyznany

poziom gotowości technologicznej

TRL 5 prototyp

Polski
English
Facebook
youtube