Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Efektywne systemy fotoinicjujące do polimeryzacji kationowej, wolnorodnikowej i tiolenowej, które można skutecznie stosować w zakresie bliskich długości fal UV i widzialnych oraz przy niskim natężeniu światła

autorzy: Paweł Niezgoda, Bartosz Oksiuta, Jan Sosin,Paweł Stalmach, Magdalena Jankowska, Joanna Ortyl

Fotopolimeryzacja monomerów zyskuje coraz większą popularność jako przyjazna dla środowiska, bezpieczna metoda wytwarzania polimerowych powłok ochronnych na różnych powierzchniach. Najważniejszymi cechami polimeryzacji inicjowanej swiatłem są wydajność i skuteczność układów fotoinicjatorów. Obecnie wszystkie sole diarylodonium i triarylosulfonium stosowane w przemyśle w procesach fotopolimeryzacji kationowej absorbują promieniowanie UV w zakresie długości fal 220-280 nm. Stanowi to problem, ponieważ nie ma wydajnych i jednocześnie silnych źródeł światła UV, które emitowałyby w tym zakresie. Średniociśnieniowe lampy rtęciowe stosowane jako źródła UV emitują większość energii przy długości fali 365 nm, która jest daleka od zakresu absorpcji komercyjnych fotoinicjatorów. Tylko niewielka część energii jest emitowana przy długości fali około 300 nm. W związku z tym głównym problemem jest znalezienie sposobu przesunięcia zakresu absorpcji kationowych fotoinicjatorów polimeryzacji w kierunku 365 nm lub zwiększenie wydajności komercyjnych fotoinicjatorów poprzez zastosowanie odpowiednich fotouczulaczy. Dotychczas do uczulania komercyjnych fotoinicjatorów najczęściej stosowano pochodne tioksantonu, ale tioksantony powodują żółknięcie bezbarwnych powłok. Co więcej, wiele komercyjnych fotouczulaczy ma różne wady, w tym toksyczność i ograniczoną rozpuszczalność w szerokiej gamie monomerów. Z tych powodów bardzo ważnym zagadnieniem jest opracowanie nowych fotouczulaczy. Przedmiotem niniejszego wynalazku jest zestaw nowych, wysoce wydajnych układów fotoinicjujących opartych na fotouczulaczach, przeznaczonych do procesów fotopolimeryzacji kationowej, wolnorodnikowej i hybrydowej. Nowo opracowane układy fotoinicjujące stanowią alternatywną metodę zwiększania wydajności inicjowania procesów fotopolimeryzacji w przypadku stosowania jako źródła światła UV średniociśnieniowych lamp rtęciowych lub w przypadku stosowania źródeł światła Vis-LEDs.

Poster

Środowisko / Chemia / Biotechnologia / Nanotechnologia

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - przyznany

poziom gotowości technologicznej

TRL 5 prototyp

Polski
English
Facebook
youtube