Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

ZoP Innowacyjny sposób obróbki wykańczającej powierzchni pospawalniczych

autorzy: Dr inż. Olha Dvirna

Wynalazek obejmuje innowacyjny sposób obróbki wykańczającej powierzchni pospawalniczych z użyciem nowego wieloostrzowego narzędzia skrawającego. Proponowana metoda polega na przesuwaniu narzędzia skrawającego wzdłuż spoiny i charakteryzuje się tym, że naddatek lica spoiny jest jednoetapowo usuwany w trakcie tylko jednego przejścia narzędzia. Narzędzie jest wyposażone w liniowo ułożone zęby, przy czym wysokość ostrza kolejnych zębów zmienia się rosnąco w kierunku przeciwnym do posuwu, a różnica wysokości ostrza między pierwszym a ostatnim zębem jest równa wysokości lica spoiny. Liczbę zębów ustala się w zależności od wysokości spoiny, natomiast szerokość zęba wynosi co najmniej połowę odległości między kolejnymi zębami. Użycie nowego narzędzia skrawającego prowadzi do zwiększenia jakości powierzchni pospawalniczej, poprzez zapewnienie niskich odchyłek kształtu i położenia, a także wysokiej dokładności obróbki oraz wyjątkowo korzystnego stanu warstwy wierzchniej. Specjalnie zaprojektowane, wysokiej klasy ostrza tego narzędzia mają wysoką żywotność i zwiększoną wytrzymałość na obciążenia uderzeniowe, dzięki użytej specjalistycznej geometrii. Zużycie narzędzia skrawającego w trakcie obróbki jest powolne, co skutkuje znacznym obniżeniem kosztów produkcji, a także jednocześnie wiąże się z rzadszą koniecznością ostrzenia narzędzia. Wszechstronność rozwiązania pozwala na obróbkę produktów wykonanych z różnych gatunków stali i stopów przy użyciu przeważającej większości metod spawalniczych. Proponowany sposób nie wymaga stosowania dużej ilości środków smarnych oraz płynów chłodzących. W porównaniu do dotychczas stosowanych technologii obróbki pospawalniczej jest to proces nieszkodliwy i mało uciążliwy dla ludzi i środowiska naturalnego oraz niewymagający dodatkowych czynności zabezpieczających oraz środków ochronnych w trakcie trwania procesów produkcyjnych. Wymieniony sposób obróbki pospawalniczej znajdzie bardzo szerokie zastosowanie wszędzie tam, gdzie w procesach produkcyjnych jest stosowana mało wydajna, pracochłonna oraz stosunkowo droga metoda szlifowania. Rozwiązanie to nie wykazuje znamion uciążliwości dla ludzi i ich otoczenia, nie koliduje z żadnymi przepisami w zakresie określonych norm emisyjnych. Wdrożenie proponowanego ekoinnowacyjnego rozwiązania zapewni zrównoważony rozwój firmy, dzięki uwzględnieniu ciągle rosnących wymagań środowiskowych. Wynalazek dedykowany jest do zastosowania w procesach produkcji elementów konstrukcji spawanych oraz podzespołów i części maszyn wykonywanych z użyciem metod spawanych.

Poster

Giełda wynalazków

Medal


Srebrny Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 6 skala pół przemysłowa

Polski
English
Facebook
youtube